Curriculum Vitae

Pieter Hameetman

Financial Engineer bij duurzame renovatie van woningen

FUNCTIES

2018 - heden

Directeur / partner

2014 - heden

Novum At

Directeur / eigenaar

2013

Royal BAM Group

Directeur

2009 - 2013

AM

Directeur duurzaam

2003 - 2009

AM

Ontwikkelingsmanager

1993 - 2003

BAM Vastgoed

Regiomanager

1976 - 1993

BAM Vastgoed

Projectontwikkelaar / gebiedsontwikkeling

1971- 1976

BAM Woningbouw

Calculator / inkoper

1968 - 1969

AAM Bouw BV

Assistent uitvoerder

PROJECTEN

2019

Renoveren woningen en aansluiting op het warmtenet. Berekenen energiekostenvoordeel per adres voor 3 technische varianten,
opdracht F€IN Lab

2019

Rapport op basis meetgegevens na renovatie,
opdracht F€IN Lab

2018

124 galerijappartementen Hoogboek

Energiekosten 8 energieconcepten na renovatie
opdracht F€IN Lab

2017

Pilot Project Energievoorziening Tilburg-Breda

Studie toekomst warmtevoorziening beide steden,
opdracht Gemeente Breda

2014-2015

Eindrapportage Monitoring Excellente Gebieden

Twee jaar resultaten monitoren met Therese van Gijn,
opdracht van Ministerie BZK

2014

Energietransitie sociale woningbouw Parkstad Limburg

Maken tool die opbrengst energierenovatie voorspeld in samenwerking met Provincie Limburg, Parkstad en corporaties, opdracht van Ministerie BZK 
2009-2013

Projectlocatie Valkenburg Energieneutraal

Voorzitter werkgroep Micro, nieuwbouw gasloos,
Coöperatie GEN

2009-2013

Wijk Kerschoten Energieneutraal Apeldoorn

Voorzitter werkgroep Micro, renoveren naar NOM,
Coöperatie GEN

2009

Initiatiefnemer oprichting GEN (GebiedenEnergieNeutraal)

Met RVB BAM Groep, 14 bedrijven bundelen kennis,
opdracht Ministerie EZ

2006-2010

Deelname in PEGO (Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving) onder leiding van Jan Terlouw

Voorzitter Werkgroep Innovatie, maken transitieplan Gebouwde Omgeving (verkregen budget € 64 mln.),
opdracht Ministerie EZ

2006

Auteur Toolkit Duurzame Woningbouw

Groep experts bundelt kennis, voornamelijk energieconcepten,
opdracht VROM/NOVUM

Pieter Hameetman