FEINLAB

Nederland verduurzamen – wij weten wat het werkelijk kost en oplevert per huishouden

MISSIE

Het energiegebruik van bewoners staat centraal in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

Per wijk, straat en huis zijn er grote verschillen op zowel energetisch- als gebruiksniveau. De grote heterogeniteit in de gebouwde omgeving maakt de energietransitie zeer complex. FEINLAB werkt sinds 2011 aan een methode die de geldstromen op huishouden-, straat- en wijkniveau zeer nauwkeurig kan voorspellen, voor diverse technische oplossingen. In de Methode van FEINLAB staat het energiegebruik van de bewoner centraal. De methode geeft inzicht in de betaalbaarheid van nieuwe warmtesystemen voor specifieke gebieden of op individueel niveau. Wij brengen de meest voordelige oplossingen voor de bewoner in beeld, door het energiegebruik van de bewoner te begrijpen.

 

VISIE

Heel Nederland zal verduurzamen. De Methode van FEINLAB wordt de norm voor de energietransitie van de gebouwde omgeving, van wijk- tot woningniveau. De communicatie met bewoners staat hierin centraal. Met de Methode van FEINLAB kunnen we voor alle huishoudens in Nederland bepalen welke warmtesystemen het meest rendabel zijn voor haar gebruikers.

Een groot deel van de energietransitie kan betaald worden uit de winst op energiebesparende maatregelen. Wij leveren betrouwbare voorspellingen die een beeld geven van de investeringen, besparingen en onrendabele top. FEINLAB brengt stakeholders samen, de veranderende geldstromen in beeld en stuurt partijen aan om de energietransitie te versnellen.

 

MEER OVER FEINLAB…

Op de website van FEINLAB kunt u meer vinden over de projecten die wij hebben uitgevoerd, de Methode van FEINLAB en de diensten die wij verlenen.