Projecten

In de loop van mijn carrière heb ik aan diverse projecten gewerkt, uiteenlopende vernieuwende projecten zoals de eerste bio-ecologische gebiedsontwikkeling, het eerste passiefhuisproject en een eerste nieuwbouwproject jaren 30-stijl met grote dakoverstekken na de tweede-wereldoorlog. Ook heb ik kennis ontwikkeld voor financial engineering op individueel niveau, met als doel grote gebieden energieneutraal te maken. Voor dit onderwerp is veel kennis opgedaan als auteur van Toolkit Duurzame Woningbouw en voorzitter van de werkgroep transitieplan bij PEGO (Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving).

2019​

72 portiekwoningen

Renoveren woningen en aansluiting op het warmtenet. Berekenen energiekosten voordeel per adres voor 3 technische varianten.   

Opdracht Wonen Zuid

2019​

81 portiekwoningen

Rapport op basis meetgegevens na renovatie. De FEINLAB voorspellingen van 2016 worden vergeleken met het energiegebruik na één stookseizoen.

opdracht Wonen Zuid Heerlen / FEINLAB

2018

124 galerijappartementen

Rapport studie energiekosten acht technische energieconcepten na renovatie.    

opdracht Woonpunt Maastricht

2014 - 2018

Methode van FEINLAB

De Methode van FEINLAB is ontwikkeld om de energietransitie sneller op gang te brengen. Met deze tool kunnen we berekenen wat er op individueel niveau kan worden bespaard bij bepaalde duurzaamheidsmaatregelen voor een bepaald type huishouden.

 

2017

Breda-Tilburg energy

Pilot Project Energievoorziening Tilburg-Breda

Testen PALET tool die financiële opbrengst energierenovatie voorspeld. Studie toekomst warmtevoorziening beide steden.

opdracht Gemeente Breda

2014 - 2016

Parkstad Limburg Energietransitie sociale woningbouw (PALET)

Maken tool die financiële opbrengst van energierenovatie voorspeld. Subdoel is de economische bedrijvigheid in de Stadsregio Parkstad Limburg bevorderen.

opdracht Ministerie  BZK, Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg en vijf Limburgse corporaties

2014 - 2015

Eindrapportage Monitoring Excellente Gebieden

Het Lenteakkoord wil in 2008 in 19 gebieden experimenteren met hoge energieprestatie eisen. Met Therese van Gijn gemonitord en eindrapport geschreven.

opdracht RVO, Ministerie  BZK

2011

Studie gebiedsontwikkeling Rijnenburg

Inventariseren van de potenties van het gebied Rijnenburg met als subdoel een aanzet leveren voor een Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling.  

opdracht Directie AM, in samenwerking met mede gebiedseigenaren

voorjaar2020_010-rijnenburg

2011 - 2013

Wijk Kerschoten Noord Apeldoorn Energieneutraal

Bestudeerd hoe het woongebied Kerschoten Noord naar energieneutraal getransformeerd kan worden. Dit als voorzitter werkgroep Micro van GEN.

opdracht Ministerie BZK

2009 - 2013

Projectlocatie Valkenburg Energieneutraal

Bestudeerd hoe het gebied Valkenburg bij Katwijk energieneutraal ontwikkeld kan worden. Dit als voorzitter werkgroep Micro van GEN.

opdracht Ministerie BZK, Rijksvastgoedbedrijf

2009

Initatiefnemer voor de oprichting van Coöperatie GEN

Als voorzitter werkgroep Innovatie van PEGO door EZ gevraagd om het bouwbedrijfsleven actief te laten deelnemen in de energietransitie. 

opdracht Ministerie EZ

2008 - 2010

103 Passiefhuizen Almere

Project dat beoogt de passiefhuistechniek efficiënter, gestandaardiseerd en op grotere schaal toe te passen.

opdracht Woningstichting GoedeStede

2007 - 2009

Tender A2 tunnel Maastricht

In een groot BAM team twee jaar gewerkt aan een plan voor de A2 tunnel in Maastricht. Rol: gebiedsontwikkeling boven de tunnel en het aangrenzende landschap.

opdracht Rijkswaterstaat

2006 - 2010

PEGO Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving

Lid PEGO, Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving onder leiding van Jan Terlouw. Voorzitter Werkgroep Innovatie, schrijven transitieplan.

opdracht Ministerie EZ

2006 - 2008

Stedenbouwkundig plan Nessegaarde (Rotterdam-Nesselande)

Met collega ontwikkelaars plangebied herverdelen. Deelgebied van ca 450 woningen ontwikkeld.   

opdracht Gemeente Rotterdam

2005 - 2008

Rabbijn Maarssenplein Den Haag

Opdrachtgever naar Rafael Moneo architect, Madrid. Plan in het kader van de herontwikkeling van het gebied Spuimarkt / Grote Marktstraat.

opdracht Spuimarkt CV

2004 - 2006

Auteur Toolkit Duurzame Woningbouw

Groep experts bundelt kennis, voornamelijk betreffende energieconcepten in de woningbouw. Standaardwerk dat meer dan 3.000 keer is verkocht.

opdracht Directie AM / SenterNovem / ministerie VROM

2003

Projectontwikkeling toren Oosterbaken Hoogvliet

Mede opdrachtgever van Ashok Bhalotra architect. De toren, 99m hoog, is een belangrijk project in het kader van de herstructurering van Hoogvliet.

opdracht BAM Woningbouw en Woonbron Hoogvliet

1998 - 2004

Projectontwikkeling Ypenburg deelplan 14

Winnen tender voor ontwikkeling Hout en plantage, 9,77 ha. met 325 woningen waarvan 80 meergezinswoningen.

opdracht projectbureau Ypenburg

1998 - 2003

Screen Shot 2021-01-13 at 17.01.27

Projectontwikkeling Ypenburg deelplan 9

Winnen tender voor de ontwikkeling van een deel van Waterwijk, 20,57 ha. met 773 woningen waarvan 93 meergezinswoningen.

opdracht projectbureau Ypenburg

1992 - 1994

Duinlaan 2e fase Den Haag

Winnen tender ontwikkeling laatste deel Vogelwijk Den Haag. De eerste nieuwbouw met traditionele jaren dertig architectuur met grote dak overstekken.

opdracht Gemeente Den Haag

1987 - 1993

Urban villa Amstelveen

Researchproject: Resultaat is de realisatie van de eerste Passief Huizen in Nederland, voor die tijd een compleet nieuwe manier van denken.

opdracht BAM Vastgoed Ontwikkeling