F€IN Lab

MISSIE

De methode van F€IN Lab wil de nieuwe norm worden om energie renovatieprojecten mee te beoordelen

 

VISIE

De energietransitie in de woningbouw is zo immens, dat het beschikbaar komen en inzetten van de benodigde geldstromen heel precies moet worden gemanaged. De communicatie met bewoners staat daarbij centraal. Het research project GEN (Gebieden Energie Neutraal) leverde het inzicht dat het zeer noodzakelijk is om het voordeel in Euro’s van een energierenovatie per huishouden te kunnen voorspellen. F€IN Lab biedt een methode die, na een energierenovatie, het werkelijk energiegebruik voorspelt en dit vertaalt naar Euro’s. Deze voorspelling moet een meer betrouwbare onderbouwing opleveren voor toekomstige leningen en de mogelijkheden om rente en aflossing te kunnen betalen uit de besparingen op de energienota van de bewoners.

 

AMBITIE

Kies als uitgangspunten:

 • Laagste woonlasten / energiekosten voor bewoners!!!
 • Berekeningen per huishouden / adres
 • Biedt hulp aan bewoners die niet zelf kunnen investeren.
 • Een alternatief voor gas:
  • Warmtepompen: individueel en/of collectief
  • Stadswarmte:  zoals Ennatuurlijk, Eneco, NUON en derden
  • Warmtepompen aangesloten op de retour van stadswarmte
 • Aparte business cases voor particulieren, VvE’s en huurwoningen
FEIN Lab logo_afb-07